dewitteuil.punt.nl

Vorige week kwam via mijn werkgever een oproep voor vrijwilligers binnen om namens de GGD een aantal daklozencentra in Rotterdam te bezoeken met als doel een aantal bewoners te bevragen. Deze enquête zou tegelijkertijd in de drie andere grote steden worden gehouden en met het resultaat ervan kan de GGD onder meer in kaart brengen hoeveel mensen in de vier steden dakloos zijn, wat hun achtergrond is, welke behoeftes zij hebben. Hiermee kan zij haar dienstverlening verbeteren. Het leek mij , ook voor mijzelf, een goede ervaring om met een aantal daklozen te kunnen spreken en van hen te vernemen hoe zij in deze situatie zijn terechtgekomen.

Afgelopen donderdagavond kwamen wij met vijftien vrijwilligers samen in het gebouw van de GGD in Rotterdam. Wij kregen instructies en vervolgens werden wij in groepjes verdeeld en met enquêteformulieren op pad gestuurd. Met zijn drieën gingen wij naar een nachtopvang van het Leger des Heils in het centrum van de stad. Toen wij daar arriveerden hadden de aanwezigen net een warme maaltijd achter de rug en het grootste deel van hen was nog in de zaal aanwezig. De leiding had hen vooraf weliswaar geïnformeerd over onze komst, maar in het begin hadden wij toch de indruk dat wij wat wantrouwig werden aangekeken. Na eerst met wat mensen een praatje aangeknoopt te hebben en daarna het doel van ons bezoek te hebben uitgelegd was het ijs snel gebroken. Zelf heb ik uitgebreid kunnen spreken met zes bewoners van deze nachtopvang. Met het enquêteformulier als leidraad kwamen de verhalen al snel los.

Het is duidelijk dat geen van hen meer een huis had, want anders zouden zij geen gebruik maken van deze nachtopvang. De onderliggende redenen hiervan waren verschillend. Er waren er bij die vanwege huur- of hypotheekschuld hun huis hadden verloren, anderen door relatieproblemen of nog andere oorzaken. Een van hen, nog geen 25 jaar oud, had al zijn geld vergokt en kon zijn huur niet betalen. Een ander, die zwaar verslaafd was, zat in een methadonprogramma. Daarnaast ging zijn geld op aan dagelijks cocaïnegebruik. Ook sprak ik uitgebreid met iemand die begin vorig jaar zijn baan had verloren, zijn huur niet kon betalen en enkele maanden bij zijn ruim 80-jarige ouders in een 55+-woning had gelogeerd. De relatie met zijn ouders verslechterde zich zodanig, dat hij ervoor had gekozen om van de nachtopvang gebruik te maken. Weer een ander dacht een maand geleden nog gewoon huisje-boompje-beestje te hebben. Tot zijn vrouw voor een ander koos en hij op straat kwam te staan.

Nadat ik weer thuis was heb ik nog urenlang over deze avond nagedacht. Er gingen allerlei gedachten door mijn hoofd. Hebben zij zelf niet de situatie, waarin zij zich nu bevinden, veroorzaakt? Ja en nee, de een misschien wel en de ander niet. Hebben ze geen familie en vrienden waar zij terecht kunnen? Hetzelfde antwoord, sommigen misschien wel. Maar vergeet niet dat veel mensen zich voor hun situatie schamen. Moet de samenleving dan maar voor deze mensen opdraaien? Ik zou het niet "opdraaien" willen noemen. De samenleving is ook verantwoordelijk voor de zwakkeren en dient m.i. ook voor deze groep te zorgen. Je hoort wel eens benamingen als "uitschot" en "kanslozen". Dom en schandelijk. Dit zijn mensen zoals jij en ik en met wat hulp en een nieuwe kans kunnen zij weer uit deze situatie komen.

Het is door de heftige gesprekken een zware avond geworden en het heeft een tijd geduurd voordat ik mijn gedachten kon ordenen. Toch zou ik de volgende keer opnieuw aan een oproep gehoor geven. Het is goed dat ik het gedaan heb. Voor de mensen die ik gesproken heb, aan wie ik een luisterend oor heb geboden. Maar ook voor mijzelf. Een van de dingen die mij deze avond duidelijk heeft gemaakt is dat ik, met een dak boven het hoofd, een inkomen, familie en vrienden om mij heen, mij gelukkig mag prijzen. Het heeft mij eens te meer duidelijk gemaakt wat echt belangrijk is in het leven en wat maar bijzaak is. En als tweede, tel je zegeningen, wees blij met wat je hebt. Het kan heel snel afgelopen zijn.

Reacties (3)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl